Kontaktujte nás: +420 775 393 026 | fyziooneill@gmail.com

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FUNKČNÍCH PORUCH

Tato metoda se zabývá terapií měkkých tkání a mobilizacemi kloubů. Měkké tkáně jsou souhrnným označením pro kůži podkoží, fascie (svalové obaly) a svaly. Pro správnou funkci těchto tkání je nutná pohyblivost jednotlivých vrstev vůči sobě. Při terapii je odstraňováno ulpívání těchto vrstev. Řazeno je sem také manuální ošetření tzv. trigger pointů (spoušťové body bolesti ve svalech) a jizev. Mobilizace slouží k uvolnění kloubních blokád vznikajících na podkladě nesprávného zatěžování nebo přetěžování pohybového aparátu. Mobilizační technika může být provázena slyšitelným "křupnutím," které však není ukazatelem úspěchu mobilizace. Obnovení kloubní hry je mnohdy docíleno i bez zvukového efektu.