Kontaktujte nás: +420 775 393 026 | fyzioterapiebolevec@gmail.com

Změna struktury služeb a nový ceník platný od 1.8. 2020 

CeNÍK 

Platný od 1.8. 2020

Procedura

Délka 

Cena

Vstupní vyšetření a fyzioterapie

vstupní vyšetření, kineziologický rozbor, techniky měkkých tkání, mobilizační techniky, pohybová terapie, poradenství, fyzikální terapie (elektroléčba nebo prohřátí), tejpování

90 min 750 Kč

Individuální fyzioterapie 

mobilizační techniky, pohybová terapie, poradenství, fyzikální terapie (elektroléčba nebo prohřátí), tejpování

60 min 550 Kč

Individuální fyzioterapie

mobilizační techniky, pohybová terapie, poradenství, tejpování

45 min 450 Kč

Měkké techniky a fyzioterapie včetně elektroléčby nebo nahřátí

měkké a mobilizační techniky cca 30 min zbylý čas, pohybová terapie, fyzikální terapie (elektroléčba nebo prohřátí), tejpování

60 min 500 Kč

Měkké techniky a fyzioterapie

měkké a mobilizační techniky cca 30 min zbylý čas pohybová terapie, tejpování

45 min 450 Kč
Měkká technika s nahřátím  60 min 450 Kč
Měkká technika 45 min 400 Kč
Elektroléčba/ultrazvuk/tejpování samostatně podle délky procedury 70 Kč

Fyzioterapie Bolevec je vedena v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb a při platbě je možné čerpat z FKSP.

Fyzioterapie Bolevec není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven.