Kontaktujte nás: +420 775 393 026 | fyziooneill@gmail.com

Změna struktury služeb a nový ceník platný od 1.11. 2021

CeNÍK 

Platný od 1.4. 2022

Procedura

Délka 

Cena

Vstupní vyšetření a fyzioterapie

85 min 900 Kč

Individuální fyzioterapie 

55 min 700 Kč

Měkká technika

45 min 550 Kč

Fyzio O'Neill je vedena v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb a při platbě je možné čerpat z FKSP.

Platby kartou jsou akceptovány. 

Fyzio O'Neill není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven.