Kontaktujte nás: +420 775 393 026 | fyziooneill@gmail.com

Horní končetiny jsou opřené o míč, hmotnost přeneseme dopředu nad míč a odlehčíme kolena. 
Nejčastější chybou je neudržení nastavení trupu z výchozí pozice. Trup by se zejména v bedrech neměl prohnout.


Ve výchozí pozici se snažíme zachovat fyziologickou lordotickou křivku bederní páteře neboli mírné prohnutí. Pánev by neměla být podsazena natolik aby se v oblasti beder tvořilo vyhrbení. Horní končetiny opřeme o míč a zvedáme kolena nahoru. Snažíme se udržet nastavení trupu při zvedání kolen stejné jako ve výchozí pozici. Nejčastejší chybou je výrazné prohnutí v oblasti bederní páteře a neudržení stability.


Tento cvik je kromě trupového svalstva zaměřen také na posílení hamstringů. Využití má i při stabilizaci kolenních kloubů. 

Snažíme se držet trup v neutrální pozici, při pohybech dolních končetin by nemělo docházet k propadání v oblasti hýždí, ale neměli bychom pozici trupu ani překorigovat do prohnutí. Častým problémem je také neudržení stability trupu.