Kontaktujte nás: +420 775 393 026 | fyziooneill@gmail.com

Fyzikální terapie

Elektroléčba

Součástí individuálního a komplexního přístupu ke klientovi je nyní i elektroléčba. Na svém pracovišti používám nově přístroj pro fyzikální terapii, který zahrnuje ultrazvuk a všechny běžně užívané nízko a středofrekvenční proudy. Co si pod tím může klient představit? Fyzioterapie, na kterou jste zvyklí, může být doplněna konkrétním typem elektroléčby dle charakteru daného problému. Typ používaného proudu bude pečlivě vybrán s cílem například odstranit bolest, zmírnit brnění a necitlivost, podpořit regeneraci, ovlivnit svalové napětí a flexibilitu tkání, zvýšit prokrvení, stimulovat denervované svaly, zlepšit svalovou aktivitu atd.

Zobrazit více

Mnozí lidé znají elektroléčbu z rehabilitací, kde je často používaná v masovém měřítku. Na mém pracovišti bude vždy věnována veškerá pozornost jen jednomu klientovi, protože senzitivní vjem při elektroléčbě je v závislosti na používaných proudech nutné udržovat na určité úrovni. U některých proudů dochází k takzvané adaptaci tzn., že člověk přestává cítit proud v intenzitě, v jaké byl nastaven na začátku a účinek terapie se tím snižuje. U jiných proudů naopak může vlivem snížení odporu pokožky vjem zesílit až do nad-prahově algické intenzity a stává se bolestivým a opět nefunkčním. Proto nelze jen aplikovat elektrody, nastavit intenzitu a jít se věnovat jinému člověku. Často si lidé myslí, že elektroléčba je jen takové brnění a nic moc nedělá, což je obvykle dané tím, že se nesprávně používá. Vždy je potřeba si uvědomit čeho chceme elektroléčbou dosáhnout na základě toho zvolit typ proudu a intenzitu v jaké ho budeme aplikovat.

Přehled diagnóz s nejčastějším využitím elektroterapie

  • Úžinové syndromy (př. syndrom karpálního tunelu)

  • Poúrazové stavy

  • Propagace bolestí do končetin vertebrogenního původu

  • Ztuhlost svalstva zad a šíje

  • Tenisový/oštěpařský loket

  • Parestezie (necitlivost a brnění)

  • Revmatické bolesti

  • Artróza

Ultrazvuk

Jedná se o mechanoterapii, do těla totiž nevniká elektrický proud ale zvukové vlny, které lidské ucho nemůže zachytit. Požívá se v pulzním nebo kontinuálním režimu dle lokalizace problému a terapeutického cíle. Během aplikace dochází vlivem vlnění k mikromasáži uvnitř tkáně, která mírně prohřívá a má analgetický, spazmolytický a myorelaxační účinek.

Zobrazit více

Velmi účinná je také kombinace elektroterapie s ultrazvukem. Trvání procedury je přibližně 3 – 5 minut v závislosti na použitém režimu. Využívá se u různých diagnóz jako je artróza, patní ostruhy, hematomy, svalové spazmy atd. Ultrazvuk vždy musí být aplikován fyzioterapeutem nikoli klientem samostatně, jak tomu často bývá v rehabilitačních zařízeních z důvodu nedostatku času. Kromě toho, že se neodborná aplikace může minout účinkem, může být také nebezpečná.

Termoterapie

Na svém pracovišti používám termoterapii pozitivní. To znamená, že je teplo do organismu přiváděno pomocí nahřívacího rašelinového nosiče. Jedná se o takzvané suché teplo, které je vhodné u kloubních blokád nebo spazmů povrchového svalstva. Zlepšuje prokrvení tkáně, zmírňuje bolest a zrychluje regeneraci. Vhodné je jeho použití před terapií u akutních blokád páteře, nebo i před masážemi.