Kontaktujte nás: +420 775 393 026 | fyziooneill@gmail.com

Vstupní vyšetření

Tato procedura probíhá vždy při první návštěvě.

Pro zhodnocení stavu pohybového aparátu je potřeba provést tuto diagnostickou metodiku co nejpodrobněji. Vyšetření se skládá z několika částí.

Zobrazit více

První je anamnéza, kterou získávám formou rozhovoru o daném problému. Skládá se z otázek týkajících se zdravotního stavu, současných a dřívějších problémů pohybového aparátu, pohybové aktivity, pracovní zátěže atd.

Následuje kineziologický rozbor jehož součástí je aspekce tj. zkoumání neboli prohlížení pohybového aparátu ve stoje a při pohybu jako je například předklon nebo úklon trupu. Toto vyšetření by mělo probíhat ve spodním prádle aby bylo možné zjistit o těle co nejvíce.

Další je vyšetření pohybových stereotypů což jsou jednoduché úkony, které odhalují svalové dysbalance.