Kontaktujte nás: +420 775 393 026 | fyziooneill@gmail.com

Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

Tato metoda je určena pro obnovení porušených pohybových vzorů. Narušení pohybových vzorů vzniká často po úrazu nebo je výsledkem poruchy propriocepce (vnímání polohy a pohybu). Spočívá v nácviku koordinovaného zapojování svalů, které postupně přechází v automatický a nenáročný pohybový stereotyp. Ve velké míře jsou k tréninku používány balanční pomůcky. Indikací k této formě terapie je nestabilita kloubů, vadné držení těla, poruchy rovnováhy či chronické bolesti zad.


Metoda McKenzie 

Jedná se o celosvětově uznávanou diagnostickou a terapeutickou metodu léčby bolesti páteře a kloubů jejímž vynálezcem je novozélandský fyzioterapeut Robin McKenzie. Základem ze strany terapeuta je podrobná anamnéza a diagnostika problému. Ze strany klienta je zásadní aktivní přístup k terapii. Mechanická diagnostika a terapie se odvíjí od opakovaných pohybů a reakce pohybového aparátu na vykonanou sérii cviků. Bezprostřední rekace na mechanickou zátěž pohybové strukury, tedy zlepšení nebo zhoršení symptomů, nás jasně navádí k cíleným cvikům, které pak klient pravidelně vykonává. 

-

Spirální stabilizace

Spirální stabilizace je forma cvičení s využitím elastického lana. Slouží k posílení šikmých břišních svalů a k útlumu přetížených svalů podél páteře. Při cvičení dochází k aktivnímu protažení páteře směrem vzhůru. Hlavní indikací je výhřez meziobratlové ploténky, léčba bolestí po operaci páteře, skolióza a nespecifické bolesti zad.


Funkční trénink

Má za úkol řešit přetížení způsobené nevhodným namáháním pohybových struktur ať už u sportovců nebo u jedinců, kteří svůj pohybový aparát ovlivňují specifickou zátěží při práci nebo jiných aktivitách. Zjednodušeně jde o nastavení správných pohybových stereotypů a vhodné kompenzace zátěže.

Zobrazit více

Jde o změnu způsobu provádění konkrétních pohybů, a to při jakékoli činnosti, kterou daná osoba vykonává. Funkční trénink se týká sportovců stejně tak jako osob se sedavým zaměstnáním, osob se zaměstnáním fyzicky náročným nebo matek pečujících o malé děti, a to je jen základní přehled.

Funkční trénink není univerzální cvičení, vždy je potřeba zhodnotit za jakých okolností je konkrétní cvik funkční. Funkčnost tréninku ovlivňuje mnoho faktorů, a to způsob provádění cviku, stav pohybového aparátu, požadavky cvičícího, věk atd. Příkladem může být bolest ramene, pokud se vyskytuje u volejbalisty, který má problém při smeči, bude funkční trénink vypadat jinak než u člověka, který vnímá bolesti ramene při obdělávání zahrady, ale u obou půjde o to, aby pohybové stereotypy byly při jejich činnosti optimální a předcházeli tak vzniku svalových dysbalancí, přetěžování a úrazům. Funkční trénink, ať už je internet jakkoli přesycen skupinovým cvičením s názvem „funkční“ nikdy nemůže být funkční, pokud není individuální právě proto, že každý člověk má jiné problémy a v neposlední řadě i jiné požadavky na své tělo.

Funkční trénink může být doplněn cvičebními pomůckami, ale neznamená to, že čím více je používáno pomůcek jako jsou nestabilní podložky, kettlebelly, therabandy, flexibary apod. tím „funkčnější“ je trénink. Funkční cvik může být úplně obyčejný klik nebo výpad, ale musí být proveden správně.

Takto vedený trénink je zaměřen na výsledek, ke kterému se konkrétní člověk dostává přes dílčí cíle, jde tedy o dlouhodobější spolupráci terapeuta a klienta na jejímž konci je bezbolestné zvedání malých dětí, práce na počítači bez bolesti šíjového svalstva a hlavy, běh bez píchání v koleni, krásnější a sebevědomější držení těla, bezproblémové smečování atd.

Funkční trénink


Diagnostika a terapie funkčních poruch

Tato metoda se zabývá terapií měkkých tkání a mobilizacemi kloubů. Měkké tkáně jsou souhrnným označením pro kůži podkoží, fascie (svalové obaly) a svaly. Pro správnou funkci těchto tkání je nutná pohyblivost jednotlivých vrstev vůči sobě. Při terapii je odstraňováno ulpívání těchto vrstev. Řazeno je sem také manuální ošetření tzv. trigger pointů (spoušťové body bolesti ve svalech) a jizev. Mobilizace slouží k uvolnění kloubních blokád vznikajících na podkladě nesprávného zatěžování nebo přetěžování pohybového aparátu. Mobilizační technika může být provázena slyšitelným "křupnutím," které však není ukazatelem úspěchu mobilizace. Obnovení kloubní hry je mnohdy docíleno i bez zvukového efektu.

-

Skupinové cvičení

Skupinové zdravotní cvičení je zaměřeno na správné dýchání, posílení středu těla, podporu hlubokého stabilizačního systému páteře a nácvik správných pohybových vzorů. Probíhá 1x v týdnu v podvečerních časech viz rezervační systém zde Skupiny jsou maximálně po 4 abych stihla kontrolovat u každého správné provedení jednotlivých cviků.